Årsmøte i NEVO - januar 2018

Besøk fra AktivUngdom


Tilstede på møtet var også Ingrid Dybvik fra AktivUngdom for å informere om mulighetene til å bli EuroPeer eller Eurodesk-journalist.

Vi diskuterte også erfaringene fra Annual EVS event 2017 og muligheter for å fortsette vårt samarbeid rundt dette arrangementet.

Nye medlemmer i NEVO


I løpet av årsmøtet har vi kunnet ønske Maren, Lana og Luana velkommen som nye medlemmer i NEVO.

Maren trer også inn i styret.

Til slutt..


Vi avsluttet møtet med en felles middag der vi fikk muligheten til å bli bedre kjent med de nye medlemmene i NEVO.

NEVO takker alle som deltok for oppmøtet og ser frem til å jobbe med dere i året som kommer.