EVS

Hva er EVS?

Hvis du er mellom 17 – 30 gir dette programmet deg muligheten til å jobbe frivillig i Europa for en periode på 2 – 12 måneder. EVS dekker både reise og opphold. Du står fritt til å velge både land og det prosjektet du ønsker å jobbe for.


Kan jeg delta? 

Det eneste kravet er at du er mellom 17 – 30 år.  Deltakelse i dette programmet avhenger ikke av karakterer, formell utdanning eller kvalifikasjoner. Alt du trenger er å være motivert og villig til å gjøre en innsats for å finne deg til rette i ditt prosjekt og ditt vertsland.


Hvor kan jeg reise?

Du kan reise til alle EU-land og til noen av EUs naboland. Liste over land på aktivungdom.eu


Hva betyr det å jobbe som frivillig?

Som volontør jobber du frivillig hos en ideell eller offentlig organisasjon. Du får veiledning og oppfølging underveis slik at du kan bidra med dine ferdigheter og ideer hos din vertsorganisasjon. Du får ikke lønn, men til gjengjeld dekkes reise, bolig, mat og forsikring. I tillegg får du lommepenger og muligheten til å delta på språkkurs og seminarer med andre frivillige.


Hva slags prosjekt kan jeg jobbe med?

Prosjektene som tilbys i EVS strekker seg fra alt fra helse, barn, eldre til idrett, kultur og miljø.


Kilde: aktivungdom.eu

1,668.4 km

1,662.3 km

1,204.5 km

1,301.1 km

EVS-programmet kort oppsummert:

European voluntary service - EVS

Fortsatt usikker på hva EVS er? Ta en titt på filmene under:

EVS- i et nøtteskall

1. Reis til...

EU-land +

noen naboland

2.. for en periode på..

2 - 12 Måneder

kortids- og langtids EVS

3.. eneste kriteriet for å delta er motivasjon og at du er mellom...

17 - 30 år

for å delta

4... det er gratis å delta.. man får dekket..

Reise dekkes

til og fra prosjektet

Språkopplæring

under prosjektet