HjemOM NEVO

Velkommen til vår hjemmeside! 


Vi vil bruke anledningen til å presentere oss kort. NEVO er en liten organisasjon som har som målsetning å bidra til at flere unge får muligheten til å oppdage Europa gjennom frivillig arbeid. Det gjør vi ved å fungere som senderorganisasjon  for volontører som reiser ut gjennom det europeiske solidaritetskorpset. Som senderorganisasjon støtter vi de frivillige både før, under og etter oppholdet. 


Det som skiller NEVO fra andre senderorganisasjoner er at alle medlemmene selv har vært frivillige. Mange har reist fra Norge til andre EU-land. En del av våre medlemmer har reist motsatt vei. De kommer fra land i og utenfor Europa og har jobbet som frivillige i Norge. Dette gjør at vi har førstehåndserfaring med gledene og utfordringene ved å være frivillig i et fremmed land. 


Vi håper at vi gjennom vår erfaring kan bidra til å gjøre det enklere for andre å reise ut. Vi svarer gjerne på spørsmål knyttet til selve programmet og på spørsmål om hvordan det er å være frivillig. Hvis vi har medlemmer som har vært frivillige, eller er fra det landet du ønsker å reise til, kan vi også svare på konkrete spørsmål om språk og kultur. 


Her finner du en oversikt over våre medlemmer: [under utarbeidelse]


    © Norsk Eks-Volontør Organisajon         Organisasjonsnummer: 985 236 682            post@nevo.no                               Postboks 9195 Grønland, 0134 Oslo